HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:7449
Title: Микроскопи Zeiss и машини Struers - http://sem-technologies.com/
Description:sem-technologies предлага богат асортимент от микроскопи на реномираната марка ZEISS, машини за измерване на твърдост, анализ на заварки и тестване на металографски образци от Struers. С предлаганото от нас оборудване получавате цялостно решение за Вашата металографска лаборатория.
Category:Business
Link Owner:<a href="/author.php?id=14280" title="Kaloian Ivanov">Kaloian Ivanov</a>
Date Added:July 26, 2017 04:51:30 AM
Number Hits:1
Screenshot: