HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:7119
Title: Боеун терапия - http://www.bowencenter.bg
Description:Техниката Боуен е една от малкото терапии, които пряко влияят на Вегетативната Нервна Система (ВНС). Приложението й е истинско удоволствие и за терапевта и за клиента, защото тя е много лека и не агресивна техника,
Category:News and Media
Link Owner:<a href="/author.php?id=13866" title="boran">boran</a>
Date Added:July 22, 2016 01:45:42 PM
Number Hits:0
Screenshot: