HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:7074
Title: Курс: Windows Server 2012 Системна адмнинистрация - http://i-learning.bg/?courses=windows-server-2012-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Description:Обучението съдържа презентация, демонстрационни примери, споделен опит на инструктора от реални проекти, дискусии и упражнения чрез използване на Cloud базирана сървърна лаборатория.
Category:Home
Link Owner:<a href="/author.php?id=13497" title="learning">learning</a>
Date Added:June 05, 2016 06:52:10 AM
Number Hits:0
Screenshot: