HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:7065
Title: Linux Системна Администрация - http://i-learning.bg/?courses=linux-server-administration
Description:Целта на курса е да даде базови теоретични и практически познания в областта на Linux базираните операционни системи, системната администрация, shell скриптовете, Firewall, DNS, конфигуриране на пощенски сървъри и др.
Category:Health
Link Owner:<a href="/author.php?id=13497" title="learning">learning</a>
Date Added:May 22, 2016 02:42:26 PM
Number Hits:0
Screenshot: