HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:7060
Title: Програмиране с HTML & CSS - http://i-learning.bg/?courses=html-css-2
Description:Курсът по HTML & CSS дава основни познания по изграждане на уеб сайтове с езика HTML и стилизиране на уеб съдържание с езика CSS. Изучават се технологии и инструменти за създаване на уеб съдържание. Курсът фокусира върху последната версия на HTML и CSS стандартите – HTML5 и CSS3.
Category:Shopping
Link Owner:<a href="/author.php?id=13497" title="learning">learning</a>
Date Added:May 18, 2016 08:31:43 AM
Number Hits:0
Screenshot: