HomeSubmit LinkSubmit ArticleLatest linksTop LinksLatest ArticlesContact

Advertisement

 

WhereTo link directory » Listing Details


ID:5643
Title: Pit-39 Rozliczanie - http://Pit-39.eu/program-dla-organizacji-pozytku-publicznego.html
Description:Druk PIT 37 wypełniają podatnicy, którzy otrzymywali pobory z tytułu umów o dzieło, emerytur, pracy, innych źródeł, umów zlecenia, rent, dla których to pracodawca był zobligowany do odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów. Program pity Dla fundacji jeżeli zbycie wkładów urzeczywistnia się poza rachunkiem inwestycyjnym – obywatel ma powinność samodzielnie wyliczyć PIT-38.
Category:Computers
Link Owner:Royce Garmon
Date Added:November 11, 2012 01:25:24 AM
Number Hits:0
Screenshot: